לזהות הזדמנויות בלעדיות
להשקיע חכם יותר מכולם
לשמוע על דירות פריסייל לפני כולם

לעשות
את הצעד

ראשון

golden sphere leadership conception

הזירה – קבוצות שיח מקצועיות בהובלת האנשים שעושים נדל"ן. הקבוצות מחברות בין יזמים למשקיעים, בין משווקים למתעניינים ובין המידע השוטף בכל תחומי הנדל"ן לקבוצות בעלי השפעה.

לראשונה, מרחיבה 'הזירה' את פעילותה לתחום המעשי ומחברת בין משקיעים איכותיים להזדמנויות שוות בנדל"ן.

ההשקעות מלוות ע"י עו"ד חיים מסילתי שמאי מקרקעין, ENBA במימון נדלן.

 

הצטרפו עכשיו להשקעות החל מ-200,000 ₪

קבוצת נחשונים. הזדמנויות שוות בנדל"ן

“הפרסום לעיל מהווה הצגה כללית בלבד. משקיעים שיבחרו לפנות לחברה על מנת להשקיע בפרויקט יבחרו במסגרת משא ומתן פרטני אשר ינוהל על פי סדר פנייתם לחברה. ההשקעה תעשה עד 35 משקיעים כמותר על פי חוק ניירות ערך, התשכ”ח- 1968 (”חוק ניירות ערך”) וחוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ”ד- 1994 (”חוק השקעות משותפות בנאמנות”) לאור האמור, ההשקעה “בנחשונים” אינה מוסדרת לפי חוק ניירות ערך ו/או לפי הוראות חוק השקעות משותפות בנאמנות וכל חומר פרסומי אודותיה לא אושר על ידי רשות ניירות ערך בישראל במסגרת תשקיף. קרן נחשונים אינם מורשים לפי חוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ“ה-1995, וכל מידע פרסומי שנמסר וכן כל מידע שיימסר לגבי אפשרות השקעה במסגרת הצעה עתידית לא יהווה ייעוץ השקעות או שיווק השקעות כהגדרתם בחוק. ההשקעה בפרויקט טומנת בחובה סיכויים, כמו גם סיכונים בקשר עם כספי ההשקעה, לרבות סיכון של אובדן מלוא כספי ההשקעה.”